You are here

Tadhal air a’ Bhalla

Tadhal air a’ Bhalla
Ged nach robh Balla Antonine air a thogail de chloich, bha buaidh mhòr aige air an t-sealladh-tìre.

Fad an t-slighe tarsainn na dùthcha, tha earrainnean den charragh àibheiseach seo gu math follaiseach fhathast.