You are here

Rudan ri fhaicinn ̕ s ri dhèanamh

Rudan ri fhaicinn ̕ s ri dhèanamh
Tha rudeigin dhan h-uile duine air slighe Balla Antonine – dha daoine aig a bheil ùidh anns na Ròmanaich, daoine tha measail air coiseachd, no rothaireachd, teaghlaichean, daoine a th’ann airson latha a-mhàin.

A bharrachd air tadhal air fuidhill Ròmanach, faodaidh tu bàta a ghabhail air Roth na h-Eaglaise Brice, no dhol air Slighe Iain Muir bho iomadh àite air Ball Antonine. Dè mu dheidhinn tadhal air aon den iomadh Taigh-tasgaidh, no stad airson greim bidhe aig aon de na làraich bhrèagha a th’air an t-slighe.